9 Tanda Kiamat Sugra dan Kiamat Kubra Menurut Islam

Hari kiamat merupakan salah satu bagian dari rukun iman dalam kepercayaan agama Islam. Rukun iman ada enam, yakni iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman adanya hari kiamat dan iman terhadap qada dan qadar (takdir baik dan takdir buruk.)

Mengenai pengertian hari kiamat, Allah SWT telah berfirman dalam Al Quran surat Al-Qariah ayat 1-11 yang artinya,

“Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran,dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan) nya,maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?(Yaitu) api yang sangat panas.” (Q.S Al-Qariah 101 : 1-11)

Kapan Terjadinya Kiamat?

Kalau kamu bertanya-tanya kapan terjadinya kiamat, maka jawabannya adalah hanya Allah SWT yang mengetahui kapan tiba hari kiamat. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah SWT, bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu.

Allah SWT sudah menegaskan tentang hal ini di dalam Al Quran dalam Surat An Najm ayat 57 – 58

“Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.” (QS an-Najm: 57-58)

Ini Dia 9 Tanda-Tanda Kiamat!

Kiamat terbagi menjadi dua jenis, kiamat sugra (kecil) dan kiamat kubra (besar). Kiamat sugra artinya kehancuran sebagian kecil dari alam semesta sedangkan kiamat kubra adalah kehancuran besar atau sederhananya, kiamat kubra ialah kiamat yang sesungguhnya.

Sebagai umat Islam, tentu kita harus tahu apa saja yang termasuk tanda-tanda kiamat, setuju? Nah, Widya udah merangkumkan untuk kalian mengenai 9 tanda kiamat di bawah ini.

1. Kelahiran dan Kematian Nabi Muhammad SAW

Sahabat Widya, rupanya kelahiran dan kematian Rasulullah SAW merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Dari Anas RA, Rasulullah SAW bersabda:

‘(Masa) diutusnya aku dan (hari terjadinya) Kiamat seperti dua (jari) ini’.”(Anas Radhiyallahu ‘Anhu) berkata, “Dan beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya.” (HR. Muslim).

Lalu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam suatu hadits yang artinya:

Hitunglah enam (tanda) menjelang datangnya hari Kiamat  dan beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyebutkan diantaranya : ‘Kematianku’.” (HR. Al-Bukhari)

2. Muncul Imam Mahdi

Ada yang tau siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi atau disebut juga Al Imam al-Mahdi adalah seseorang yang telah dipilih Allah SWT untuk menjadi pemimpin yang akan menghancurkan kezaliman dan ketidakadilan di bumi sebelum datang hari kiamat.

Rasulullah SAW telah memberikan kabar mengenai Imam Mahdi melalui sebuah hadits:

Artinya: “Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku, Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu ummat semakin mulia, dan dia memerintah selama tujuh atau delapan tahun.” (Sahih, HR Al-Hakim).

3. Kemunculan Dajjal

Kedatangan dajjal ke muka bumi adalah untuk menguji keimanan manusia. Ia dianggap telah menutupi kebenaran dan merupakan orang yang paling berdusta. Di dalam buku Tafsir Al-‘Usyr Al-Akhir dari Alquran Al Karim telah dijelaskan mengenai munculnya Dajjal melalui sabda Rasulullah SAW:

“Tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi (fitnah) Dajjal.” (HR Muslim).

4. Turunnya Nabi Isa AS

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 mengenai turunnya Nabi Isa ke dunia pada hari kiamat kelak.

“Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya (Isa) menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka.” (QS. An-Nisa 4 : 159)

Serta dalam QS Az-Zukhruf ayat 61 Allah SWT berfirman:

“Dan sungguh, dia (Isa) benar-benar menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang (kiamat) itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.” (QS. Az-Zukhruf 43 : 61)

5. Ya’juj dan Ma’juj

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al Kahfi ayat 94 mengenai Ya’juj dan Ma’juj sebagai kaum yang merusak bumi.

Artinya: Mereka berkata, “”Wahai Zulkarnain! Sungguh, Ya’juj dan Ma’juj itu (makhluk yang) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?”

6. Matahari Terbit dari Barat

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu anhuma, beliau berkata, “Aku hafal satu hadits dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak pernah aku lupa setelahnya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat.” (HR Ahmad dan Muslim)

7. Munculnya Kabut (Dukhan)

Di dalam Quran surat Ad Dukhan ayat 10 Allah SWT berfirman mengenai kemunculan kabut sebagai tanda datangnya hari kiamat.

“Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.” (Q.S Ad-Dukhan 44 : 10)

8. Muncul Api dari Yaman

Munculnya api yang sangat besar adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul.” (HR Muslim)

9. Merebaknya Perzinaan

Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadits bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah merebaknya perzinaan.

“Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah: sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinaan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai 50 wanita hanya diurus oleh 1 orang laki-laki.” (HR. Bukhari)

Sahabat Widya, mari bekali diri untuk menghadapi hari kiamat dengan melakukan amal dan perbuatan yang baik. Menyeimbangkan antara aktivitas duniawi dan juga ibadah memang perlu usaha dan niat yang kuat. Nah, Smart Speaker Widya Wicara Prima siap membantu kalian untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari sekaligus menjaga ibadah agar tetap istiqamah.

Siap mengumpulkan amalan baik bersama Smart Speaker Widya Wicara?

Sumber gambar: https://www.freepik.com/free-photo/destroyed-city_14541135.htm

Post Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *